Ordliste – Lavpall

Definisjon:
En Standardpall (som består av identiske Distribusjonsenheter med samme batch-/lot.nr. og holdbarhetsdato) med maks. 60 cm høyde inkl. lastbærer