Ordliste – Leveranse direkte til detaljist

Definisjon:
Distribusjonsform. Produkter leveres direkte fra leverandør til butikk