Ordliste – Leveranse over distributør

Definisjon:
Distribusjonsform. Produktene leveres via distributør (grossist)