Ordliste – Leveringsdyktig

Definisjon:
Evne til å levere produkter som bestilles fra kunde