Ordliste – Lysåpning

Definisjon:
Åpningene på en pall for gaflene på en truck eller jekketralle