Ordliste – Måltall

Definisjon:
«Brukes ved måling av servicegrad. Måltallene er definert og beskrevet på en slik måte at de kan brukes av både kunde og
leverandør for oppfølging av hverandres ytelser. «