Ordliste – Modulsystem

Definisjon:
For å sikre en effektiv utnyttelse av produksjonsfasiliteter, transport, lager og butikksystemer etc. må alle forpakningsnivåer tilpasses modulsystemet. Det gjelder så vel F-pak, D-pak som pall. Grunnmodulen er 600 mm * 400 mm, og må tilpasses en høyde eks. pall på 1050 mm (1200 mm inkl pall)