Ordliste – Næringsmidler

Definisjon:
«Definisjonen er forankret i EC 178/2002, § 2, men er noe forenklet.
Med næringsmiddel menes ethvert produkt som kan forventes å bli spist av mennesker.
Næringsmidler omfatter ikke:
• Fôr
• Levende dyr
• Avlinger før de er høstet
• Kosmetikk
• Tobakk og narkotiske produkter «