Ordliste – Ordrestopptid

Definisjon:
Siste frist for når en ordre kan mottas for at den skal bli behandlet og inngå i avtalt leveranse