Ordliste – Ordretype Prognose

Definisjon:
Ordretype som sendes i EDI Ordre-melding, og som betyr at ordren er å betrakte kun som en prognose, og at den senere vil bli etterfulgt av en konkret ordre