Ordliste – Overheng

Definisjon:
Den delen av innholdet på en pall som går utover pallens flate