Ordliste – Pall (med varer)

Definisjon:
Den enhet av et produkt som en distributør vanligvis kjøper fra en leverandør. Består normalt av et fast antall identiske D-pak.