Ordliste – Pallebein

Definisjon:
Klossene i hjørnene og midt på langsiden på en pall