Ordliste – Pallplasser

Definisjon:
Det antall plasser (gulvareal) som opptas i transport eller lagring av paller