Ordliste – Pipeline fill

Definisjon:
Å fylle opp verdikjeden med produkter slik at de er tilgjengelig ved lansering