Ordliste – Produktpresentasjon

Definisjon:
Møte mellom kjede og leverandør hvor produkter med tilhørende informasjon blir presentert før kjeden bestemmer seg for å ta inn produktet eller ikke.