Ordliste – Risikoanalyse

Definisjon:
Vurdering av risiko, for eventuelt å beslutte tiltak om det er behov for det. Brukes ofte i forbindelse med sporing, tilbakekalling eller tilbaketrekking