Ordliste – Samlastingsterminal

Definisjon:
Terminal hvor produkter fra forskjellige leverandører som pakkes sammen for å transporteres sammen til et leveringssted