Ordliste – Sekundæremballasje

Definisjon:
Emballasje som produktet er plassert i for beskytte produktets egen emballasje