Ordliste – Servicegrad

Definisjon:
Servicegrad er den enkelte aktørs evne til å levere avtalt mengde, til avtalt tid