Ordliste – Slavepall

Definisjon:
En pall som benyttes som lastbærer for flere 1/2-, 1/3- eller 1/4-paller og utgjør da den eneheten som transporteres