Ordliste – Sluttkunde/sluttmottaker

Definisjon:
Brukes vanligvis ifm. EDI, og angir hvem som er den endelige mottaker av en leveranse