Ordliste – Sortiment

Definisjon:
Sortiment. Benevnes gjerne gjennom sortimentsbredde, som er antall vare- eller produktgrupper og sortimentsdybde, som er antall varianter i den enkelte vare- eller produktgruppe som tilbys