Ordliste – Sortimentsendringer

Definisjon:
Sortimentsendringer inkluderer inn- og utfasing av produkter, både nyheter og kodeendringer/endret listing.
Vareforsyning av eksponeringsenheter og kampanjer omfattes ikke