Ordliste – Sortimentskoding

Definisjon:
Eksempler på Sortimentskoding; Kantsortiment, Grunnsortiment, Kjedespesifikt sortiment, Profilspesifikt sortiment