Ordliste – Søylestabling

Definisjon:
Stabling av Distribusjonsenheter på pall hvor alle Distribusjonsenhetene er søyler og man kan ikke behøver å ta av enhetene i lag.