Ordliste – Sperre en vare/sperring

Definisjon:
Dersom det oppstår en hendelse hvor man ikke vet hvorvidt dette er en krise eller ikke, kan de aktuelle produktene sperres for videre distribusjon i påvente av mer informasjon knyttet til hendelsen (laboratorieprøver og lignende).