Ordliste – Sporbarhet

Definisjon:
Definisjonen er forankret i EC 178/2002, Artikkel 3 og 18, men er noe forenklet. Sporbarhet er muligheten til å spore og følge næringsmidler, fôr, matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli, inkludert i et næringsmiddel eller fôr, gjennom alle faser av produksjonen, behandlingen og distribusjonen.