Ordliste – Sporbarhetsinformasjon/ sporingsinformasjon

Definisjon:
Informasjon som må finnes og gjøres tilgjengelig for at et produkt skal kunne spores gjennom hele verdikjeden