Ordliste – Standardpall

Definisjon:
En pall som består av identiske D-pak med samme batch/lot-nummer og holdbarhetsdato