Ordliste – Strekkfilm

Definisjon:
Plast som paller pakkes inn i for at produkter skal holdes på plass