Ordliste – Tidsstyrt

Definisjon:
«Tidsstyrt sortimentsendring innebærer at det settes en dato for salgsstart av vare.
Tidsstyrt sortimentsendring velges når beholdningsstyrt ikke er optimal, f.eks ved innfasing av vare som gis tung salgsstøtte eller hvor varens fysiske egenskaper forutsetter ombygging av hylle.
Ved tidsstyrt innfasing skal aktuelle grossistlager og butikker fylles opp samtidig.»