Ordliste – Tidsvindu

Definisjon:
Tidsrom for når avtalte oppgaver og handlinger skal finne sted