Ordliste – Tilbakekalling

Definisjon:
«Definisjonen er forankret i Direktiv 2001/95/EC.
Tiltak som har som mål å oppnå retur av et farlig produkt som allerede er levert eller gjort tilgjengelig for forbrukeren av leverandøren eller distributøren «