Ordliste – Tilbaketrekking

Definisjon:
«Definisjonen er forankret i Direktiv 2001/95/EC.
Med Tilbaketrekking menes tiltak som skal forhindre distribusjon, fremvisning og tilbud av et produkt som er farlig for forbrukeren»