Ordliste – Toleransegrense

Definisjon:
Tillatt avvik på ett oppgitt mål eller en oppgitt vekt.