Ordliste – Transittlager

Definisjon:
Distribusjonslager hvor kundepakkede enheter og paller splittes og sendes videre til sluttmottaker