Ordliste – Transportenhet

Definisjon:
Enhet (kasse/pall) som transporteres mellom handelspartnere