Ordliste – Type holdbarhetsmerking

Definisjon:
te»Definisjonen er forankret i Matloven.
Hvilken type holdbarhetsmerking som skal benyttes; Best før eller Siste forbruksdag»
xt