Ordliste – Ukurans

Definisjon:
Ukurans er et uskadet produkt som bare kan forventes solgt til redusert pris.
Ukurans kan skyldes skifte i markedet, konkurranse med nye produkter som bedre dekker samme behov eller redusert interesse for ett produkt