Ordliste – XML

Definisjon:
eXtensible Markup Language – I STAND brukes dette som et samlebegrep på format for utveklsing av elektroniske handelsmeldinger