Ordliste – Ytteremballasje

Definisjon:
Samlebegrep for D-pak og Pall